Kukavica je planina u neposrednoj blizini Leskovca sa kojim je spojena putem sa savremenim kolovozom. Do turističkih kompleksa na Kukavici polazi se iz Vučja asfaltnim putem koji ide dolinomVučjanske reke. Odlikuje se specifičnim klimatom. Zbog znatne visine i šumskog pokrivača vazduh je na Kukavici prozračniji, čistiji i razđeniji.Po nekim istraživanjima pomaže u lečenju srčanih oboljenja, nerava, anemije,šećerne bolesti i dr., pa se može smatrati "vazdušnom banjom".

Karakteristiku na Kukavici predstavljaju lekovite, aromatične, jestive samonikle biljke, koje su poslednjih godina predmet čestih proučavanja, jer je shvaćeno da one mogu predstavljati dragoceni prirodni potencijal koji može biti osnova za razvoj opštine. Na Kukavici su nađene veoma važne medicinske biljke koje se danas upotrebljavaju kao nezamenljivi lekovi, kao što su velike količine velebilja i vunasti digitalis (Digitalis lanata Ehrh.) koji sadrži aktivne supstance. One se koriste za proizvodnju lekova za srce u hemijskoj industriji "Zdravlje" u Leskovcu. Pored ovih biljaka tu su još: kantarion, majčina dušica, beli slez, volujak, nedirak, zova, zdravac itd.

 

Interesantno je napomenuti da su na Kukavici vršena ispitivanja mogućnosti uvođenja nove biljne vrste sa Himalaja (Himalajski bun), koja predstavlja veoma intersantnu sirovinu za ekstraktivnu industriju zbog visokog sadržaja aktivnih materija. Pokazalo se da se ova biljka sa uspehom može gajiti na visini preko 1000 m.

Tokom cele godine, planinari i ljubitelji prirode , imaju mesto predaha, na vrhu planine Kukavice u Planinskom domu "Preka voda"

Na Kukavici pored obitavanja niske divljaci (fazan, divlji golub, zec, veverica, jazavac) postoje uslovi i za obitavanje visoke divljači (divlja svinja, lisica, srna i vuk).Društveni život lovaca naročino je sadržan zimi, pa se pred svaku Novu godinu organizuju lovačke zabave, kada se pripremaju lovački specijaliteti i pričaju lovačke dogodovštine.

Hotel "Vlaina" - nalazi se iznad Vučja, na planini Kukavici, na visina od 678 m, gde nastaje reka Vučjanka.Toje hotel "B" kategorije. Ima 77 ležajeva i 590 sedišta u dva restorana i kafani. Na žalost, napušten je i nije u funkciji.

   

 
 
 

 

 (c) 2004 Development by NM