Planinski dom "Preka voda" i izvidjači odreda "Kukavički odred"

Planinski dom "Preka voda" ima 50  ležaja u glavnoj zgradi, kao i 14 u lovačkoj zgradi.Bliže informacije na    telefone:016/255604;212232;252999