Светозар Крстић Тоза, родио се 22. фебруара 1909. године у Вучју.Основну школу завршио је у Вучју а потом гимназију у Лесковцу. Након гимназије уписује се на Правни факултет у Београду на коме 1934.године дипломира. Члан СКОЈ-а од 1931. године, а КПЈ од 1934. године.Учесник је народноослободилачке борбе од првих дана вршећи бројне руководеће и одговорне дужности.Био је већник АВНОС-а.После рата више пута је биран запосланика Савезне и Републичке скупштине.Био је на разним одговорним дужностима - судија Врховног суда Србије, виши саветник у Секретаријату за иностране послове, Генерални конзул ФНРЈ у Марсељу, државни секретар за правосуђе, државни секретар за општу управу, секретар законодавног одбора, члан Савета Републике Србије.Носилац је многобројних високих ратних и мирнодопских одликовања, као и "Партизанске споменице 1941".Умро је 16. јула 1979. године, у Лесковцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2004 Development by NM